събота, 15 септември 2007 г.

Ролята на Русия-БИБЛИОГРАФИЯ,СТАТИИ И МОНОГРАФИИ


Ролята на Русия
Dimitar Bechev

Ролята на Русия за развитието на гръцко-турските отношения през 90-те години не се поддава на еднозначна преценка. До голяма степен въпросът е преплетен с голямата тема за присъствието на Русия на Балканите в годините след края на Студента война, както и с отношенията между Москва и Анкара в Средна Азия и Кавказ. Както бе посочено, известното "отдръпване" на Русия от Балканите, дошло като следствие от разпадането на СССР и на Варшавския блок, както и обявяването на независимостта на тюркоезичните републики създава ред се възприема в Турция като шанс за турската политика за извличане на определени икономически и политически дивиденти.1 Това създава някои предпоставки за изостряне на противоречията между Москва и Анкара.2 Войната в Босна и различните позиции относно разширяването на НАТО в източна посока също подчертава несходствата във външнополитическите стратегии на Турция и Русия в Югоизточна Европа.
Руската подкрепа за Гърция - реална или не - е фактор, на който в Анкара се отдава важно значение. Планираната доставка на руски ракети земя-въздух от типа С-300 и евентуалното им разполагане в Кипър буди подозрения за руско участие в лансираното от Гърция и Кипър единно отбранително пространство. То се възприема като противотежест на поддържания от САЩ стратегически съюз между Израел и Турция в рамките на баланса на силите в Източното средиземноморие. Позицията на САЩ по отношение на плановете на Никозия е подчертано отрицателна. За Гърция и Кипър пък един съюз с Русия, който не е алтернатива на съществуващата система за поддържане на сигурността в рамките на НАТО, ЗЕС и ОССЕ, е източник на допълнителни гаранции за предотвратяване на евентуален гръцко-турски сблъсък. Трябва да се каже, че през 90-те години Кипър се превръща в притегателен център за руските икономически интереси благодарение на облекчения фискален режим и превръщането му в офшорна зона. Това предполага значителен интерес от страна на Москва по отношение на стабилността на територията на острова, избягване на ескалацията в напрежението между двете общности и ускореното приемане на гръцката част в ЕС.
Без да играе определяща роля в гръцко-турските отношения политиката на Русия е също важен фактор, който може да има своята тежест. Активните търговски контакти на Москва с Анкара и сътрудничеството в рамките на ЧИС е предпоставка за изграждане на трайно политическо руско-турско партньорство и 90-те години доказват, че преимуществата от него са осъзнати и от двете държави. Добавено към традиционно добрите отношения на Русия с Гърция и Кипър това партньорство може да допринесе за утвърждаване ролята на Москва на важен балансьор в гръцко-турските отношения. Разбира се, Русия няма потенциала на САЩ да упражнява въздействие върху двете държави и да посредничи по въпроси от основно значение в двустранните отношения, но една активна позиция, съчетана с ясна преценка за руските приоритети на Балканите и в Близкия изток е фактор, който в никакъв случай не трябва да бъде подценяван.3
1 Национален институт за международни изследвания, Фондация "Фридрих Еберт", Европейските структури за сигурност и мирът на Балканите, София, 1996, с. 152.
2 Относно структурните предпоставки за сблъсък на руски и турски интереси в един широк ареал вж. позицията на Збигнев Бжежински - Бжежински, З., Голямата шахматна дъска, София, 1997, с. 156 - 170.
3 За ролята на руския фактор в политиката на Турция - Национален институт за международни изследвания, Фондация "Фридрих Еберт" , Балканите в политиката на големите държави, София, 1995, с. 88 -89.

БИБЛИОГРАФИЯ
СТАТИИ И МОНОГРАФИИ

ACCESS Association, Balkan Neighbours, Sofia, 1999.
Ahmad, F., The Making of Modern Turkey (London: Routledge,1992).
Alexandris, A., The Greek Minority of Istanbul and the Greek-Turkish Relations, Athens, 1992.
Andeiadis, K., I mousoulmaniki meionotis tis Dytikis Thrakis (Мюсюлманското малцинство в Западна Тракия), Thessaloniki, 1985
Bahcheli, T., Greek-Turkish Relations Since 1955, (London :Westview Special Studies in International Relations, 1990).
Bilge, S., The Fener Greek Patriarchate, In: Perceptions, Vol.III -No1 (March-May,1998), Ministry of Foreign Affairs, Rep. of Turkey,
Carnegie Endowment for International Peace, The Treaties of Peace 1919*-1923, Vol. II, New York, 1924.
Cellikol, O., Turkey and the Middle East: Policy and Prospects, The Washington Institute, Washington DC, 1998.
Constas, D /ed./ The Greek-Turkish Conflict in the 90's, Domestic and External Influences, New York, 1991
Coufoudakis, V., PASOK and Greek-Turkish Relations In: Clogg, R. (ed), Greece, 1981-89: The Populist Decade, (London:MacMillan, 1993).
Coufoudakis , V., H., Psomiades, A.Gerolymatos, (Eds.) Greece and the New Balkans : Challenges and Opportunities, (Athens, Pella Pub Co;Modern Greek Research Series, Vii, 1999) .
Couloumbis, Th., C., Lyberopoulos, The Troubled Triangle: Cyprus, Greece, Turkey, ELIAMEP, Athens, 1998,
Denktas, R., The Crux of the Cyprus Problems, In: Perceptions, Vol.IV -No3 (Spetember-November, 1999) , Ministry of Foreign Affairs, Rep. of Turkey.
Dontas, D., Greece and Turkey : the Regime of the Straits, Lemnos and Samothrace, Athens, 1992.
Helsinki Watch, Destroying Ethnic Identity : The Turks of Greece,, New York, 1990.
Helsinki Watch, Denying Ethnic Identity: The Greeks of Turkey, New York, 1992.
Hughes, B., Continuity and Change in World Politics, (Baltimore:Johns Hopkins University Press , 1995).
Ikonomopoulos, K., Oi ellinotourkikes sheseis (Гръцко-турските отношения), Ekdoseis Maroussi, Athina, 1989.
Karabellieas, G., Civil Military Relations: A Comparative Analysis of the Role of the Military in the Political Transformation of Post-War Turkey and Greece: 1980-1995, NATO Fellowship Report, 1998.
Keridis, D., Political Culture and Foreign Policy: Greek-Turkish Relations in the Era of European Integration and Globalization, NATO Fellowship Final Report, 1999.
Keridis, D., L., Martin, /eds./, The Future of Turkish Foreign Policy, (Cambridge: MIT Press, 2000).
Kontis, V., Syntomi episkopisi ton ellinotourkikon sheseon apo to telos tou A' Pankosmiou polemou os tin eisdohin ton dyo horon sto NATO, 1952, Athina, 1977 ( Кратък преглед на гръцко-турските отношения от края на Втората световна война до приемането на двете страни в НАТО)
Ladas, S ., The Exchange of Minorities. Bulgaria, Greece, Turkey, New York,1931.
Lewis, B., The Emergence of Modern Turkey (Oxford: Oxford University Press, 1968).
Mitropolitis Damaskinos, I symvoli tis topikis ekklesias eis tin antimetopisin ton eidikon provlimaton tis Thrakis (Приносът на местната църква в преодоляването на специфичните проблеми в Тракия), Komotini,1989
Nachmani, A., Israel, Turkey, and Greece : Uneasy Relations in the East Mediterranean, (New York:Frank Cass & Co, 1988).
Sezer, D., Turkey in the Post-Cold War Era, In:The Southeast European Yearbook 1994-1995, ELIAMEP, 1995.
Stearns, M., Entangled Allies : U.S. Policy Toward Greece, Turkey, and Cyprus (New York: Columbia University Press, 1994).
Veremes, Th.,The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law, 1993 (Oxford: Oxford Univ Press).
Waltz, K., Man, State and War , (New York:Columbia University Press, 1959).
Waltz, K., Theory of International Politics (Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, 1979).


Wilson, A., The Aegean Dispute, Adelphi Paper 15 (London: International Institute for Strategic Studies, 1979-80).
Wilkenson, J., Moving beyond Conflict Prevention to Reconcillation - Tackling Greek-Turkish Hostility, A Report to the Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict (New York: Carnegie Corporation of New York, 1999).

Балканите 1987 г. Ситуационен анализ, София,1987.
Бжежински, З., Голямата шахматна дъска, София, 1997.
Гарабедян, А. Цюрихско-Лондонските споразумения за Кипър, в: Балканите след Втората световна война, София, 1978.
Гарабедян, А., Кипърският вариант в политиката на Турция спрямо т. нар. външни турци, в Национални проблеми на Балканите. История и Съвременност, Институт по балканистика при БАН, София, 1992.
Най, Дж., Международните конфликти. Теория и история, Изд. Прагма, София, 1998.
Национален институт за международни изследвания, Фондация "Фридрих Еберт", Европейските структури за сигурност и мирът на Балканите, София, 1996.
Национален институт за международни изследвания, Фондация "Фридрих Еберт" , Балканите в политиката на големите държави, София, 1995.
Стефанов, Г., Външна политика. Дипломация. Въпроси на теорията и практиката, София, 1994.
Старченков, Г.И. , Население Турецкой республики, Москва, 1990.
Христакудис, А., Общогръцкото социалистическо движение: история,
идеология и политика (1974 - 1988 г.), София, 1989.
Христакудис, А. Мюсюлманското малцинство в Гърция В: "Национални проблеми на Балканите.История и съвременност", Институт по балканистика при БАН, София, 1992.
Христакудис, А., Балканската политика на Гърция през 90-те години, София, 1998.
ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ
Annex to the Report of the Secretary General to the Security Council, S/24472, New York, Aug. 21, 1992.
Luxembourg European Council, 12 and 13 December 1997, Presidency Conclusions, Luxembourg, December 13, 1997, European Council DOC/97/24.
Meeting of Secretary of State Madeleine K. Albright with Greek Foreign Minister Pangalos and Turkish Foreign Minister Cem, U.S. Department of State Office of the Spokesman :Press Statement by James Foley/Deputy Spokesman, July 8, 1997.

ИНТЕРНЕТ
МВнР на Република Гърция
http://www.mfa.gr
МВнР на Република Турция
http://www.mfa.gov.tr
Гръцки институт за европейска и външна политика
http://www.eliamep.gr
НАТО
http://www.nato.int
ЕС
http://www.eu.int

0 коментара:

Публикуване на коментар

Абонамент за Коментари за публикацията [Atom]

<< Начална страница