понеделник, 24 септември 2007 г.СВЕЩЕНИЯТ ПЪТ
ЕТНОЛОГИЯ
Из живота на българските евреи

BULGARIA'S JEWS-through the Centuries
Анита Комитска, автор---Anita Komitska, Exhibit Curator

Ритуална друха за девойка, облича се в деня на нейното пълнолетие, гр.Костур, XIX в.(№.50975) Национален етнографски музейRitual famale dress from the town of Kostur, XIX c.The young girl puts on this dress on the day of her majority(№50975), National Ethnographic Museum

Посвещава се на 50-годишнината от създаването на държавата Израел.The exhibition is dedicated on the Occasion of Israel's 50 th Anniversary

Сред многото народи Бог избра евреите.Към тях Той отправи словата Си:”Бъдете свети, както съм свят Аз, Всевишния бог Ваш” и “Вие ще бъдете за Мене народ от свещеници и свят народ…”И Бог посочи на своя народ пътя на светостта-пътя на истината, мъдростта и любовта, пътя на незабравата, на почитта и уважението към традицията и праотците.
И еврейските мъдреци, следвайки Божиите слова, сътвориха повелите за доброто и злото, за праведното и грешното, за чистото и порочното и за освещаването.Цялото еврейско учение е проникнато от мисълта за светостта на личността, светостта на времето и светостта на мястото.Светостта на личността се свързва със законите за праведен живот на евреите-закони, съпътстващи човека от люлката до гроба.За евреите децата са Божие благословение.Традицията отбелязва приемането на младенеца в лоното на Авраама с обредно обрязване-б’рит-мила.С тържествен ритуал се чества религиозното пълнолетие на момчетата-бар-мицва и бат-мицва за момичетата.Бракът на евреите е начин за доближаване на човека до Всевишния.В еврейското семейство цари хармония, любов и вярност.В него може да се усети Божията благословия, светостта, мирът и покоят.В еврейските представи душата е безсмъртна и смъртта е освобождаването от тялото.Евреите се стремят да следват чист и праведен живот, обграден от обич и доброта, защото престъпленията изкупва не само съгрешилият, но и цялата общност.
Светостта на времето в традицията на евреите се свързва с празниците, които са посветени на Бога.Евреите тачат съботата-Шабат, като знак на уважение към делото на Всевишния, сътворил света, и като символ на съюза между Бога и еврейския народ.Еврейските празници са тържествени и красиви.В тях живее споменът от далечно време:Пасха-празник свободата, напомнящ за изхода от Египет;Ханука-празник на освещаването на възобновлението, спомен за славната победа на Йеуда Макаби и войските му;Пурим-празник на чудотворното спасение на живелите в Персия евреи;Сукот-празник на реколтата, напомнящ времето, когато евреите са били земеделци и скотовъдци.Празникът е време на размисъл за човека-за освобождаването му от делничните грижи и неговото духовно посвещаване.На Рош-А’Шана с-началото на еврейската Нова година, се вярва, че Всевишният оценява човешките дела.На Йом-Купир хората се помиряват един с друг и с Бога-това е празник на всеопрощението и душевното пречистване.Еврейските празници са изпълнени с много песни и радост и винаги с мисъл за прародината.Всяка еврейска молитва се извършва с лице към разрушения храм и с надеждата “догодина в Йерусалим”-в земята на бащите.Светостта на мястото в традицията на евреите се свързва със Синагогата.Тя е онзи дом на светостта, отреден за жертвоприношения, молитви, религиозни ритуали, събрания.Тя духовният център, около който се създават, преписват и превеждат книги;момчетата се учат на четмо и писмо;нуждаещите се получават помощ.Евреите издигат познанието в култ.Те обличат своите свитъци на Тората в одежди от кадифе и сърма, украсяват ги с метални римоними и им поставят корони.Тези свещени свитъци дават силата и светлината и са много необходими по пътя на освещаването.
Освещаването е тайнство, даващо могъщество, сила и величие на евреите.То е стремеж към духовно съвършенство на човека и неговия свят.Освещаването е и магията на досега между евреи и българи, защото двата народа тачат едни и същи ценности и добродетели-любъв към ближния, милосърдие, скромност, благородство…Имат едно и също усещане за света, за доброто и злото, един стремеж към свят дом и многобройна челяд.Вярват в едно Свето писание, независимо дали го наричат Тора или Вехт завет.Двата народа хилядолетия наред живеят, почитайки се взаимно, с обич и доброта.Еврейските общини в големите градове София, Пловдив, Русе, Варна, Самоков, Видин и др. През многовековното си съшествуване процъфтяват със своята книжовност, търговия, занаяти.Българските евреи са уважавани люде на науката-откриватели, мислители, лекари, поети…Те са и добри търговци, и вещи златари, и прекрасни майстори на стъкло и изкусни тъкачи.Те се и сисши държавни сановници…А еврейката Сара става българска царица…
В тежките години на изпитание по време на Втората световна война българският народ, православната църква, обществениците, интелектуалният елит и българският цар Борис III, показаха на Европа, че имаше избор.С освещаването на държавата Израел, много български евреи се изселиха там, но не забравиха своя първи дом-България.Jews arrive to Bulgaria during the reign of Alexander of Macedonia, making Judaism the oldest continuing religious presence in Bulgaria.
During the Second Bulgarian Kingdom (1185-1396), Jews were generally well treated and Jewish community life prospered.Bulgaria becam a haven for Jewish refugees.Tsar Ivan Alexander (1331-1371) married a Jewish woman named Sara whose name upon her coronation became Theodora.The new Tzaritza maintained her links with the Jewish community and sougth advice from the Rabbi of Turnovo.During the reign of Tzar Shishman, son of Tzaritza Theodora (Sara), the Turks conquered Bulgaria and 500 years of Ottoman rule began.
Following the Spanish Inquisition in 1492, Jewish refugees from Spain (Sephardic) found once again a haven in Bulgaria.In 1523, the famous Rabbi Joseph Caro, edited the Talmud to what is known as “Shulhan Aruch” in Nikopol on the Danube.
Following the liberation of Bulgaria from Ottoman rule, and expecially with the reign of Tzar Ferdinand I, close relations existed between the Jewish Community and the Royal Court.Those relations the selection of the Chief Rabbi, Dr.Marcus Ehernpreis from Sweden, being influenced by the Tzar Himself.Rabbi Ehernpreis was a close friend of Theodore Herzl and confidant of Tzar Ferdinand 1.
During Rabbi Ehernpreis’time, the central synagogue in Sofia was built.The de dication of the synagogue in 1909 was attended by Tzar Ferdinand himself as well as Bulgaria’s leaderhip.
During World War II Bulgaria proved that Europeans did have a choice in how to respond to Nazi demands to eradicate the Jewish People, and as a result the entire Jewish population of sovereign Bulgaria was spared.
At the end of World War II, ther were more Jews living in Bulgaria than at the start of the war.The credit for the survival of the Jewish community of Bulgaria during those dark days of the Holocaust is shared among the following:Head of State, the late King Boris III;leadership of Bulgaria’s Orthodox Church, Exhar Stephan and Patriarch Ryril;and over forty Parliamentary members led by Dimitar Peshev as well as many other citizens of Bulgaria.With the establishment of the State of Israel most of the Bulgaria Jewish community immigrated to Iarael.

1 коментара:

Anonymous Анонимен каза...

Благодаря от името на българите за милите думи. Желая : Здраве и Мир на Еврейския Народ - с добри чувства: Тихомир.

14 януари 2010 г., 15:35 ч.  

Публикуване на коментар

Абонамент за Коментари за публикацията [Atom]

<< Начална страница