неделя, 9 септември 2007 г.

Две непубликувани писма на СТЕФАН СТАМБОЛОВ в Българските архиви

Тодор Димитров

Като се разглежда документалното наследство на Стефан Стамболов, трябва да се има в предвид, че публикациите на мемоари и документи на настоящия етап са недостатъчни.Няма цялоостноо издадени каталози, описи, обзори.Много документи от официален произход в българските архиви, музеи и библиотеки още не са разкрити и обработени.Особенно богати в това отношение са Държавните архиви в страната и ведомствените архиви.
Има много материали съхранявани у частни лица.Следователно за в бъдеще стоят много съществени въпроси за цялостното разрешение на проблема.Главните задачи в това отношение са: издирване на автентичен материал от различни фондове и източници; опит за систематизация и накрая тяяхното издаване.
Публикуваните по долу две писма от Стефан Стамболов до Ст.Симеонов, отразяват борбите сред привържениците на Народнолибералната партия и предпочитанията на Стамболов към Димитър Греков, за бъдещ министър председател.От 1890 до 1894 г., той е министър на външните работи в кабинета на Стамболов и член на Централното бюро на Народнолибералната партия, а след убийството на Стамболов ( юли 1895 г. ), е избран за неин лидер.Въпреки надеждите на Стамболов, в началото на 1895 г., князът не възлага на Д.Греков ръководството на кабинета.С тази задача отново е удостоен д-р Константин Стоилов.Ето текста на двете писма:
София, 10 януари 1895 г.
Бай Симеонов,
На г.Стайкова бях писал за избора във вашата околия.Сега пиша Вам и Ва моля да вземете всички необходими мерки за спечелването на тия избори.Наш кандидат е г.Д.Греков за когото съм уверен, че всички наши приятели ще гласуват.Г-н Греков е сега в много добри отношения с княза и твърди се, че ако по причина на акциза или по причина на допълнителните избори или по други някакви причини правителството си подаде оставката, той ще бъде повикан да образува нов кабинет.За това ще спомогнат и нашите влиятелни приятели.По познатите тебе причини сега за сега не мога да работя с княза и не смятам още да се сближа, макар, че измених стила на в."Свобода", но за това аз турям Грекова, който е обичан от княза и който, ако дойде на власт ще работи и ще се поддържа от нашата партия.Ето защо ще те моля да говориш на Т.Винарова да вземе всички нужни мерки за получаване на Грековата кандидатура.
Кандидати за Русе са:1.Хр.Иванов, адвокат;2.Българов, търговец;3.Т.Тодоров.Не желая да се избере Хр.Иванов, аз ще работя за избора на Българов, което ще осигури нашата сполука.
Цанков и Каравелов тоже ще ситурят кандидатурите в Русе.Моля да ми отговориш незабавно, ще може ли да се избере Греков в Русе и ако той не ще може, то кое е лицето от опозицията ( Цанковисти, Каравелисти, Радосл. ), което ще може да се избере.
Поздравления на тебе и на Домашните ти: С.Стамболов
София, 16 януари 1895 г.
Бай Симеонов,
Писмото Ви от 14 януарий получих.Благодаря за поздравленията от твоя страна и от страна на госпожа ти.Г-жа Стамболова тоже ме натовари да Ви благодаря и да Ви поздравя.
Не зная добре ли сте сторили, дето сте предпочели Стойкова пред Д.Грекова.Ако сте уверени, че Стойковата кандидатура по лесно ще може да се прокара от Грековата, тогава нямам що да кажа, но ако по други някой причини не може да изберат Грекова, като стар консерватор, не сте направили добре.
Утре Греков ще иде в Двореца да говори с княза да заповяда да се спрат гоненията срещу партията ни и да се въведе сигурност в страната.Ако разговора му с княза излезе, че той ще бъде също поканен да състави новия кабинет, то ще Ви телеграфирам следующето:
Поръчките Ви изпълнени, от което ще разберете, че скоро ще падне правителството и Греков ще се натовари със съставянето му.В такъв случай ще моля Вас и приятелите да гласувате за Греков и всички да настоявате за избирането му.
Това нещо обаче ще направите, ако сте уверени, че има пълна полза.Ако ли сполуката на Стойковата кандидатура е по сигурна за нея работете.
Поздравления на домашните Ви и на всички приятели.
Ваш: С.Стамболов

Документите се съхраняват в ЦДА при ГУА при МС, ф.249, оп.1, а.е.178, л.5-8

0 коментара:

Публикуване на коментар

Абонамент за Коментари за публикацията [Atom]

<< Начална страница